Revalidatie

Wat is revalidatie?

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten.
Wanneer u door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening lichamelijk beperkt bent, kunt u een beroep doen op medisch specialistische revalidatie. Revalidatie kan een oplossing bieden voor diverse aandoeningen: van gewrichtsproblemen tot spierziekten, van hartrevalidatie tot hersenletsel en van brandwonden tot hand- of beenletsel.

Met welke klachten kunt u terecht bij een fysiotherapeut?
Revalidatie kan een oplossing bieden voor diverse aandoeningen: van gewrichtsproblemen tot spierziekten, van hartrevalidatie tot hersenletsel en van brandwonden tot hand- of beenletsel.
Het gaat dus om heel verschillende mensen met heel verschillende klachten.

De behandeling

Het doel van revalidatie is dat u een zo goed mogelijk leven kunt leiden, ondanks uw beperking. Daarom streeft uw therapeut naar:

Optimaal herstel:
Uw therapeut zorgt dat u zo min mogelijk klachten hebt. Daarnaast leert uw therapeut u zo goed mogelijk omgaan met de klachten die blijvend zijn.

Zelfredzaamheid:
Uw therapeut helpt u zo zelfstandig mogelijk te worden.

Deelname aan de maatschappij:
Uw therapeut begeleidt u bij uw terugkeer in de maatschappij.