Algemene fysiotherapie

Wat is algemene fysiotherapie?
De algemene fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen en helpt mensen die in het dagelijks leven niet goed kunnen functioneren. De fysiotherapeut richt zich niet alleen op het genezen van aandoeningen en ziekten, maar ook op het verminderen van de bewegingsbeperkingen die het gevolg zijn van een aandoening of ziekte. Over het algemeen kun je zeggen dat een algemeen fysiotherapeut de kwaliteit van bewegen én leven probeert te verbeteren. Ook proberen ze het arbeidsverzuim terug te dringen.

Met welke klachten kunt u terecht bij een fysiotherapeut?
Klachten waarmee je bij een algemeen fysiotherapeut terecht kunt zijn zeer uiteenlopend. Bijvoorbeeld pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen zijn ontstaan door sporten of (zware) werkzaamheden. Maar ook door aandoeningen en ziekten zoals artrose en reuma.

De werkwijze van de therapeut
De therapeut behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. 
De fysiotherapeut baseert het werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in de fysio praktijk.

De behandeling
Een algemeen fysiotherapeut kijkt samen met jou naar je wensen, lichamelijke situatie en mogelijkheden. Daarna wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Met verschillende oefeningen, behandelingen en adviezen wordt geprobeerd om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. De algemeen fysiotherapeut werkt, naast mensen helpen meer bewegingsvrijheid te krijgen, ook steeds meer aan preventieve gezondheidszorg. Om zo te voorkomen dat mensen (op latere leeftijd) belemmerd worden in het dagelijkse bewegen. De fysiotherapeut kan je individueel of in groepen helpen.